อนุทิน 45836 - คำฝั้น

คำฝั้น

เด็กปฐมวัยเป็นเด็กที่ไร้เดียงสา ครูมีหน้าที่แต่งแต้มสีสันให้กับเด็กและเป็นแม่แบบของเด็กในอนาคต ครูควรใส่ใจในการอบรมสั่งสอนดูแลลูกศิษย์ ไม่ใช่ทำไปตามหน้าที่ ถ้าครูอยากให้เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์และก้าวทันสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเปลี่ยนไปครูต้องเอาใจใส่ หมั่นสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมให้เด็กได้รับประสบการณ์จริงเพื่อการรับรู้จากของจริงหรือถ้าครูหาสื่อที่เป็นของจริงไม่ได้อาจหาเป็นของจำลองหรือรูปภาพ นอกจากนี้อย่าลืมว่าตัวครูนี่แหละก็สื่อชิ้นหนึ่งที่สามารถหาได้ง่ายเช่น ครูเล่านิทานด้วยน้ำเสียงแตกต่างกันเมื่อเด็กเอาไปเลียนแบบก็จะคล้ายกับครู หรือแม้การเขียนตัวหนังสือให้เด็กดูถ้าตัวหนังสือมีหัว มีหยักชัดเจนเวลาเด็กเขียนก็จะเลียนแบบครูและยังพบว่าการพูดของครู กริยาท่าทางหรือแม้แต่การแต่งตัวเด็กก็จะเลียนแบบครู ฉะนั้นอยากย้ำเตือนว่าต้นแบบที่ดีนั้นดีกว่าคำสอนที่จะนำไปสอนเด็กปฐมวัย

เขียน 14 Sep 2009 @ 22:00 () แก้ไข 16 Sep 2009 @ 20:30, ()


ความเห็น (0)