อนุทิน 45835 - สุรสิทธิ์ นมัสโก

  ติดต่อ

สัปดาห์หน้าคณะกรรมการประเมินโรงเรียนและนักเรียน

เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2552  

กำหนดจะเข้าประเมินที่โรงเรียน

ซึ่งสมัครเข้ารับการประเมินทั้งสองประเภท

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เตรียม

แฟ้มเอกสารและผลงานด้านที่ 5

บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร

ขอรับรองว่าจะทำให้ดีที่สุดครับ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)