อนุทิน #45835

สัปดาห์หน้าคณะกรรมการประเมินโรงเรียนและนักเรียน

เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2552  

กำหนดจะเข้าประเมินที่โรงเรียน

ซึ่งสมัครเข้ารับการประเมินทั้งสองประเภท

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เตรียม

แฟ้มเอกสารและผลงานด้านที่ 5

บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร

ขอรับรองว่าจะทำให้ดีที่สุดครับ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)