อนุทิน 45827 - Ka-Poom

Ka-Poom

สาธุ...สาธุ...สาธุ
 
ใช่เลยเจ้าค่ะ...โยมพี่เห็นและเชื่อเช่นนั้นเจ้าค่ะ
คุณค่าที่มีอยู่ ถูกฝังเก็บอยู่ในจิตวิญญาณของท่าน...มาตั้งกี่ภพกี่ชาติแล้ว
เพียงแต่...โลกเรานะตอนนี้มักมองเห็นและนับถือเพียงเปลือกภายนอก
ดังนั้นเราจึงพึงนำเปลือกภายนอกที่เรามีอยู่นี่แหละ นำพาเขาเหล่านั้นไปในเส้นทางที่ดีงาม
เปลือกภายนอกในที่นี้ที่โยมพี่พูดถึง คือ จีวร หรือใบปริญญา
ไม่ว่าจะเป็นจีวร หรือจะเป็นใบปริญญา หากว่าไปอยู่ที่บุคคลผู้มีภูมิธรรมและจิตวิญญาณที่ดีงาม
นั่นน่ะย่อมนำพาเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ เท่าที่โอกาสมีเจ้าค่ะ
 
นมัสการเจ้าค่ะ

เขียน 14 Sep 2009 @ 21:06 () แก้ไข 14 Sep 2009 @ 21:07, ()


ความเห็น (0)