อนุทิน 45815 - มานะ อุนารัตน์

ผมได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน  2552  ดังนั้นข้อความใด ๆ ที่ผมได้บันทึกหรือกล่าวอ้างถึง  ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ จะไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  ด้วยความเคารพสถาบัน

เขียน 14 Sep 2009 @ 20:02 ()


ความเห็น (0)