อนุทิน 45751 - อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม

Knock yourself out, suit yourself - เชิญตามสบาย ใช้ในเชิงประชด

เขียน 14 Sep 2009 @ 10:17 ()


ความเห็น (0)