อนุทิน 45737 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒. ดนตรีเพื่อสุขภาวะแห่งจิตวิญญาณ

พี่สาวท่านหนึ่ง เป็นคนที่ผมรักและเคารพนับถือมาก เป็นคนที่มีศรัทธามากทั้งต่อพระศาสนาและต่อผู้คนที่ทำสิ่วดีเพื่อส่วนรวม เป็นคนทำงานหนักและมีมาตรฐานสูงสำหรับการทำเพื่อผู้อื่นในขณะที่เบื้องหลังแล้ว ตนเองมีปัญหาทางสุขภาพมาก ผมเคยถามท่านเมื่อ ๑๐ กว่าปีก่อนว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตพี่คืออะไร พี่เขาตอบผมว่า ก่อนละไปจากโลกนี้ ขอให้ชีวิตนี้ได้เข้าถึงธรรม

เมื่อต้นปีเป็นต้นมา พี่เขายิ่งวิกฤติทางสุขภาพอย่างหนัก เลยก็ยิ่งทุ่มเททำกิจกรรมต่างๆที่อยากฝากไว้ให้คนอื่นๆ แล้วก็บอกว่า หากเป็นอะไรไปก็ขออย่าได้มีพิธีกรรมมากมาย ไม่ต้องมีงานและสิ่งฟุ่มเฟือย ขอให้เก็บไว้ไปทำงานปฏิบัติภาวนา และหากจะมีก็ขอให้เอาดนตรีวงคีตาญชลีมาเล่น

เขียน 14 Sep 2009 @ 00:51 () แก้ไข 29 Sep 2009 @ 10:07, ()


ความเห็น (0)