อนุทิน 45723 - ไก่...กัญญา

ไก่...กัญญา

ขอนแก่นฝนตกหนักกว่าสามชั่วโมง

ตอนนี้เริ่มเบาบางเป็นตกปรอย ๆ

มีฟ้าร้องคำรามเป็นระยะๆ

เขียน 13 Sep 2009 @ 23:09 ()


ความเห็น (0)