อนุทิน 45718 - สุรสิทธิ์ นมัสโก

ได้ข้อคิดจากท่านอาจารย์สุชาติ วงษ์สุวรรณ
วิทยากรบรรยายหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
สะท้อนสังคมของเราดังนี้

เรามีตึกที่สูงขึ้น   แต่  มีอารมณ์ที่สั้นลง

เรามีบ้านหลังใหญ่ขึ้น  แต่  มีครอบครัวที่เล็กลง

เรามีบ้านที่น่าอยู่  แต่  แต่ครอบครัวแตกแยกมากขึ้น

เราเรียนสูงขึ้นมีความรู้มากขึ้น แต่ ตัดสินใจน้อยลง

เรามีผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น แต่ มีปัญหามากขึ้น

เรามีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ มีเวลาน้อยลง

 

เขียน 13 Sep 2009 @ 22:47 () แก้ไข 14 Sep 2009 @ 21:55, ()


ความเห็น (0)