อนุทิน 45709 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya

เวลาที่สำคัญที่สุด บุคคลที่สำคัญที่สุด และภารกิจที่สำคัญที่สุด

  • จงจำไว้ว่ามีเวลาที่สำคัญที่สุดเวลาเดียวคือ "ปัจจุบัน" ช่วงขณะปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นเวลาที่เราเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง
  • บุคคลที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่กำลังติดต่ออยู่ คนที่อยู่ต่อหน้าเรา เพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสได้ติดต่อกับใครอีกหรือไม่
  • ภารกิจที่สำคัญที่สุดก็คือการทำให้คนที่อยู่กับเราขณะน้้น ๆ มีความสุข เพราะนั่นเป็นภารกิจอย่างเดียวของชีวิต

จาก "ปาฎิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ" โดย  ติช นัท ฮันห์ เขียน และพระประชา ปสนนธมโม แปล  พิมพ์ครั้งที่ 17 หน้า 106

อ่านหนังสือเล่มเดียวกัน ข้อความเดิม...ต่างกาลเวลา ต่างความคิด ต่างความรู้สึก    "ธรรม" ที่ได้ ไม่เหมือนเดิม

เขียน 13 Sep 2009 @ 21:02 () แก้ไข 13 Sep 2009 @ 21:08, ()


ความเห็น (0)