อนุทิน #457

อ่านงานเรื่องนพลักษณ์ของท่านอ.อัญชลี (บางส่วน) ทำให้รู้สึกว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน (Parallel correspondence) ระหว่าง จิตปัญญาศึกษา และ Neo-Humanist

ประเด็นสำคัญคือการสามารถเข้าถึง ความจริง ความดี และความงาม ที่เกิดจากตระหนักรู้จากภายใน

* การให้ความสำคัญกับ โลกภายใน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)