อนุทิน 457 - หยั่งราก ฝากใบ

อ่านงานเรื่องนพลักษณ์ของท่านอ.อัญชลี (บางส่วน) ทำให้รู้สึกว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน (Parallel correspondence) ระหว่าง จิตปัญญาศึกษา และ Neo-Humanist

ประเด็นสำคัญคือการสามารถเข้าถึง ความจริง ความดี และความงาม ที่เกิดจากตระหนักรู้จากภายใน

* การให้ความสำคัญกับ โลกภายใน

เขียน 13 Apr 2008 @ 16:20 () แก้ไข 13 Apr 2008 @ 16:28, ()


ความเห็น (0)