อนุทิน #45682

       ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ห้องเรียนวัดพระแก้ว ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานยังประเทศสิงคโปร์ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์

เขียน:

ความเห็น (0)