อนุทิน 45675 - จอมใจ

จอมใจ

"ถนนล้านซ้างของลาวก็มีประวัติศาสตร์คล้ายถนนราชดำเนินบ้านเจ้านั่นล่ะ"...

...ลงสู่ถนนล้านซ้าง.

เขียน 13 Sep 2009 @ 12:54 ()


ความเห็น (0)