อนุทิน #45675

"ถนนล้านซ้างของลาวก็มีประวัติศาสตร์คล้ายถนนราชดำเนินบ้านเจ้านั่นล่ะ"...

...ลงสู่ถนนล้านซ้าง.

เขียน:

ความเห็น (0)