อนุทิน 45667 - อนงค์ ลิ้มสกุล

วันนี้เวลา 10.00 น. ได้เข้าอบรมการจัดทำแผน IEP แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยอาจารย์ประจำภาคการศึกษาพิเศษคืออาจารย์กาญจนา สุขพิทักษ์และอาจารย์ ปรมภรณ์  จากมหาวิทยาลัยราษภัฏพิบูลย์สงคราม

เขียน 13 Sep 2009 @ 11:03 ()


ความเห็น (0)