อนุทิน #45667

  ติดต่อ

วันนี้เวลา 10.00 น. ได้เข้าอบรมการจัดทำแผน IEP แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยอาจารย์ประจำภาคการศึกษาพิเศษคืออาจารย์กาญจนา สุขพิทักษ์และอาจารย์ ปรมภรณ์  จากมหาวิทยาลัยราษภัฏพิบูลย์สงคราม

  เขียน:  

ความเห็น (0)