อนุทิน 45609 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

เช้านี้รู้สึกสดชื่นแจ่มใส  ได้ตักบาตรพระกับแม่
สมาทานรักษาศีลแปดซึ่งปฏิบัติสม่ำเสมอ
ทุกวันพระ


ฟังธรรมเรื่องทุนนิยมและบุญนิยม
ทำให้มองเห็นปัญหาชาติบ้านเมืองได้ชัดเจน

สังคมไทยทุกวันนี้  ผู้นำและนักการเมืองส่วนใหญ่ยังขาดจิตสำนึกรับใช้ประชาชน  มุ่งแต่
กอบโกยแสวงหาอำนาจเพื่อตนเอง...

แสงธรรมแสงทองยังริบหรี่ 
"คนดีมีไหมในแผ่นดิน...คนดีดับดิ้นสิ้นชีวี
ให้บทเพลงคนดีก้องเกรียงไกร  สืบเชื้อสาย
ไฟศรัทธาเพื่อฟ้าดิน..."

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)