อนุทิน 45603 - มณีจันทร์

มณีจันทร์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ใจเอ๋ยใจใคร

   ไม่ยิ่งใหญ่เท่าใจที่ใฝ่ฝัน

ใจที่มั่นมุ่งหน้าจะฝ่าฟัน

  ไม่ไหวหวั่น อุปสรรคปักปิดทาง

ใจที่ฝึกดีแล้วคือบัณฑิต

 ใจที่คิดแน่วแน่แผ่เผื่อสร้าง

 ใจที่ไม่วอกแวกระหว่างทาง

ใจจะพบแสงสว่างกระจ่างเอย

เขียน 12 Sep 2009 @ 06:42 ()


ความเห็น (0)