อนุทิน 4560 - ชนะภูมิ

9-11 พ.ค. 2551  เข้าร่วมสัมมนาชุดวิชา 24799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ ดร.สุพักตร์  พิบูลย์

เขียน 10 May 2008 @ 16:39 ()


ความเห็น (0)