อนุทิน 45593 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • วันนี้ไปงาน "สานจิตรเสวนา : มหกรรมความรู้พัฒนาจิต"
  • เปิดโลกทัศน์ให้กว้างและลึกขึ้นอีกมากมาย
  • ที่สำคัญคือเราได้ "วางใจ" และ "ตั้งใจ" เก็บเกี่ยวความรู้  ประสบการณ์ และพลังใส่ตัว
  • ข้อค้นพบที่สำคัญคือการพัฒนาจิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ก่อนอื่นต้องรู้ว่าเราบกพร่องหรือขาดอะไร? เพื่อที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาด 
  • เรามักแสวงหาความรู้จากภายนอก โดยที่ไม่สำรวจโลกภายใน?
  • เราขาดการเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริง และการเชื่อมโยงกับผู้อื่น รวมถึงธรรมชาติรอบตัว?
  • ค้นหาวิธี (Tool) ที่จะเติมให้เต็ม หมั่นฝึกฝนตนเอง 
  • เมื่อเติมเต็มแล้ว จึงจะถึงภาวะที่ "พอดี" ของตัวเรา โดยตัวเรา เพื่อตัวเรา โดยที่ไม่มีความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง แต่มันคือความพอดีหรือความสมดุลของตัวเองต่างหาก

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)