อนุทิน 45543 - ครูแวร์

ตอนนี้สนใจงานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 (วิจัยหน้าเดียว) เพราะเห็นว่าเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาผู้เรียนได้ดีมาก หากคุณครูท่านไหนมีวิจัยภาษาไทยก็อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะค่ะ  ติดต่อได้ที่ [email protected]

เขียน 11 Sep 2009 @ 14:22 () แก้ไข 11 Sep 2009 @ 14:25, ()


ความเห็น (0)