อนุทิน 45527 - แดง

  ติดต่อ

วันนี้ลงเวรดึกมาและไปเสนอชื่อหัวหน้างานบริการคนใหม่...ขอให้ได้คนที่มีวิสัยทัศน์

มีหลักธรรมในการบริหารงาน...

เพื่อนที่อยากให้มาทักทาย...แม้จะอยู่ใกล้ๆแต่ก็เหมือนไกล...ช่างเถอะแสดงว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของเรา...ปล่อยไป...

  เขียน:  

ความเห็น (0)