อนุทิน 45510 - ไทบ้าน

ไทบ้าน

วันที่9กันยายนที่ผ่านมาได้ร่วมสัมมนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาขององค์การพัฒนาเอกชนต่างประเทศในประเทศไทยจัดโดย สรพ.มีตัวแทนNGOs ตปท.เข้าร่วมดังนี้ มูลนิธิเอเชีย(Asia Foundation),Christoffel-Blindenmission(CBM),Centro International de Agricultura Tropical(CAIT),Konrad-adenauer-Rtiftung(FES),Konrad Adenauer Stiftung(FES),Program for Appropriate Tecnology in Heath(PATH),Stockholm Environment Institute(SEI),ร็อกกี้เฟลเลอร์และNorwegian Church Aid(NCA)โครงการที่เสนอได้เช่น ส่งเสริมประชาธิปไตย สุขภาพ ฟื้นฟูผู้พิการ เกษตร สิ่งแวดล้อม การค้ามนุษย์ แก้ไขความขัดแย้งและอื่นๆที่สามารถเสนอได้ทั้งผ่านองค์กรpartnerต่างๆลองเข้าไปศึกษาตามชื่อที่ให้มานะครับ

เขียน 11 Sep 2009 @ 08:30 ()


ความเห็น (0)