อนุทิน #45504

วันนี้จะได้พบกลุ่มคุณครู ๕ จังหวัดภาคเหนือ (กลุ่มการศึกษาสงเคราะห์)

เรื่องการนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรฯ ๕๑)

ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  รวม ๑๙๐ คน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)