อนุทิน 45504 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

วันนี้จะได้พบกลุ่มคุณครู ๕ จังหวัดภาคเหนือ (กลุ่มการศึกษาสงเคราะห์)

เรื่องการนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรฯ ๕๑)

ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  รวม ๑๙๐ คน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)