อนุทิน 45504 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน

วันนี้จะได้พบกลุ่มคุณครู ๕ จังหวัดภาคเหนือ (กลุ่มการศึกษาสงเคราะห์)

เรื่องการนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรฯ ๕๑)

ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  รวม ๑๙๐ คน

เขียน 11 Sep 2009 @ 07:17 () แก้ไข 13 Sep 2009 @ 12:03, ()


ความเห็น (0)