ติดต่อ

อนุทิน #45494

แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านจะเป็นศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตของท้องถิ่นที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน และการที่โรงเรียนจะใช้แหล่งเรียนรู้เรียนรู้อย่างเพียงพอทั้งในด้านรายละเอียดของแหล่งเรียนรู้ วิธีการใช้แหล่งเรียนรู้ และการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผล

  เขียน:  

ความเห็น (0)