อนุทิน 45494 - ทรงรัตน์ ศรีสารคาม

แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านจะเป็นศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตของท้องถิ่นที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน และการที่โรงเรียนจะใช้แหล่งเรียนรู้เรียนรู้อย่างเพียงพอทั้งในด้านรายละเอียดของแหล่งเรียนรู้ วิธีการใช้แหล่งเรียนรู้ และการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผล

เขียน 11 Sep 2009 @ 00:14 ()


ความเห็น (0)