อนุทิน 45469 - มะปรางเปรี้ยว

วันนี้ได้นั่งฟังข่าวพลเมืองของทีวีไทย (เปิด TV ไว้เลยได้แต่ฟังเสียง) ช่วงข่าวพลเมืองได้ฟังการรายงานข่าวด้วยภาษาเหนือ โอ้ย....โดนใจอย่างแรง รู้สึกประทับใจมากเพราะเป็นการรายงานข่าวชุมชนในจังหวัดพะเยาที่จัดประชุมแลกเปลี่ยนกันเรื่องการจัดการป่าและน้ำ เป็นเรื่องที่ดีของการได้เห็นชุมชนพึ่งตนเอง โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐ

เขียน 10 Sep 2009 @ 20:59 ()


ความเห็น (0)