อนุทิน 45459 - Nat_Panik

  ติดต่อ

สิ่งที่ได้ทำวันนี้

G2K forum 

  • เอกสารเชิญเรียบร้อย .. รอส่ง
การเงิน
  • ยังไม่ได้เบิก แต่เตรียมเอกสารแล้ว
พัสดุ
  • ทำทะเบียนเสร็จแล้ว รอลงเลขกับเครื่อง
  • อุปกรณ์คอมยังไมได้นับ
บุคคล
  • ทำสถิติการลา เดืิอน ส.ค. แล้ว รอให้ลงชื่อรับรอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)