อนุทิน 45446 - ไม้ดีจันทน์กะพ้อ

<table id="table1" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="70%">

<tbody>

<tr>

<td><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">&nbsp; จันทน์กะพ้อ</span>ผลิดอกออกนวลขาว<br />ดังกลิ่นกายกลิ่นแก้มแกมกัน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />พี่เหลียวซ้ายแลขวามองหาเจ้า<br />ต้องเหม่อมองจันทน์กะพ้อละออตา</span></td>

<td>&nbsp;</td>

<td><span style="font-size: small;">&nbsp;จรุงกลิ่นประทินราวดอกไม้สวรรค์<br />เมื่อจอมขวัญเคยแนบชิดยามนิทรา<br />พี่เหลียวซ้ายแลขวามองหาเจ้า<br />ต้องเหม่อมองจันทน์กะพ้อละ</span></td>

</tr>

</tbody>

</table>

เขียน 10 Sep 2009 @ 16:53 ()


ความเห็น (0)