อนุทิน 45438 - อิน

อิน

วันที่ 9 กันยายน 2552

09/09/09

โรงเรียนบ้านนาลับแลง ได้ร่วมพิธี ๙ ในดวงใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุดของชาติ โดยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา

เขียน 10 Sep 2009 @ 13:24 ()


ความเห็น (0)