อนุทิน 45438 - อิน

  ติดต่อ

วันที่ 9 กันยายน 2552

09/09/09

โรงเรียนบ้านนาลับแลง ได้ร่วมพิธี ๙ ในดวงใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุดของชาติ โดยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา

  เขียน:  

ความเห็น (0)