อนุทิน 45411 - Nat_Panik

Nat_Panik
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

งานวันนี้
G2k forum
  • ยืนยันเรื่องการจองตั๋ว
  • ติดตามเรื่องหนังสือเชิญวิทยากร
พัสดุ
  • บันทึกรายการครุภัณฑ์ตามหมวดที่ได้แบ่งไว้
  • ตรวจนับวัสดุ พวกอุปกรณ์คอม
  • ถ้าเสร็จทัน จะได้เตรียมลงเลข
การเงิน
  • เบิกเงินต่างๆประมาณ 3-4 รายการ
บุคคล
  • ทำสถิติ การลา มาสาย ไม่ลงชื่อ

เขียน 10 Sep 2009 @ 10:04 ()


ความเห็น (0)