อนุทิน 45403 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

Student visa granted. พึ่งได้รับอีเมลจาก immi ว่าได้รับการต่อวีซ่านักเรียนเรียบร้อยแล้ว เที่ยวนี้จ่ายค่าต่อวีซ่าเพิ่มขึ้นอีก $70 แต่ได้รับสิทธิพิเศษในการทำงานเหมือนคนที่นี่ เพียงแต่ทำงานได้แค่ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

มาเรียนและทำงานด้วยที่ออสฯ จะช่วยประหยัดเงินไม่น้อยกว่าปีละ $11,520 คิดเป็นเงินไทย 339,840 บาท คิดจากค่าแรงเฉลี่ย $12 ต่อชั่วโมง จากงานพื้นฐาน เช่น ทำความสะอาด ยาม ขายของ

ว่าแล้วหางานทำดีกว่า 55 ไม่เอาหรอก เดี๋ยวจะโดนว่าว่า ส่งให้มาเรียนไม่ใช่ให้มาทำงาน

เขียน 10 Sep 2009 @ 09:43 () แก้ไข 10 Sep 2009 @ 09:52, ()


ความเห็น (0)