อนุทิน 45363 - ต้นกล้า

ต้นกล้า

ปรับโฉม KV เฟสนี้เหนื่อยนัก เริ่มกันมาตั้งต้นปี โดยน้องๆ ทั้ง 3 คน ชิว นก ต้า .. ล้มลุกคลุกคลาน ผิดพลาด เรียนรู้ ได้ทักษะประสบการณ์ ได้รู้จักกันและกันมากขึ้น

ชีวิตต้องเดินต่อไป ตลอดเส้นทางคือทางผ่านของชีวิต ผ่านมาแล้วผ่านไป .. แต่ที่จุดนี้เราได้สร้างคุณประโยชน์เล็กๆ ให้กับประเทศชาติ แม้จะน้อยนิดเมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่ทำงานอยู่ ณ ละติจูดที่ 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ

ความสุขที่ปลายทางมันเทียบไม่ได้กับความทุกข์ตลอดเส้นทางที่เราผ่านมา ... ความพยายามเป็นของคน ความสำเร็จอยู่ที่ฟ้า

เอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจกัน

เขียน 09 Sep 2009 @ 23:02 ()


ความเห็น (0)