อนุทิน 45343 - Sasinand

Sasinand

การจะเป็นผู้นำที่ดี คงจะไม่แค่เก่งงานเท่านั้น แต่ต้องเก่งชีวิตด้วย ต้องทำให้เกิดความสมดุลย์ให้ได้ ระหว่าง งาน ครอบครัว สุขภาพ สังคม ชีวิตส่วนตัว
แต่ไม่ใช่ผู้นำทุกคนที่สามารถเป็นผู้บริหาร (Not all leaders are managers) และ ผู้บริหารทุกคนก็ไม่สามารถเป็นผู้นำได้ (Not all managers are leaders)
ด้วยเหตุนี้เพียง แค่องค์การได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้บริหารนั้น ยังไม่มีหลักประกันอย่างเพียงพอว่าผู้นั้นจะสามารถในการนำได้อย่างมีประสิทธิผล
  ผู้นำบางคน ไม่ได้การยอมรับนับถือ ที่ดีที่สุดคือ ต้องมีภาวะผู้นำและมีการบริหารจัดการ ที่เข้มแข็งจึงจะทำให้เกิด ประสิทธิผลได้สูงสุด
@45345 theme ใหม่แสดงผลได้แล้วค่ะ

เขียน 09 Sep 2009 @ 20:54 () แก้ไข 09 Sep 2009 @ 22:05, ()


ความเห็น (0)