อนุทิน 45334 - ธรรมหรรษา

ธรรมหรรษา

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการบรรยายสรุปวิชา "การคิดและการใช้เหตุผล" หลังจากใช้เวลา ๑ เทอม สอนนักศึกษาพยาบาล ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพฯ นี่เป็นครั้งแรกที่ตัดสินใจรับบรรยายในหลักสูตรปริญญาตรี เพราะจะสอนเฉพาะหลักสูตรปริญญาโท และเอกของมจร. จะเห็นว่าผู้ที่ผลักดันให้เกิด "แรงบันดาลใจ" ของนักศึกษาเหล่านี้คือ "ไนติงเกล" ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น ๒ ประการหลัก คือ "เมตตา" ความรักที่มีให้มนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน และ "กรุณา" คือ ความสงสารเพื่อนมนุษย์และทนไม่ได้เมื่อเห็นเพื่อนมนุษย์มีความทุกข์ และพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทั้งร่างกายและจิตใจ  ในฐานะที่เป็นครูคนหนึ่ง เชื่อมั่นเหลือเกินว่า นักศึกษาเหล่านี้จะเป็นพยาบาลที่ดีที่สุดคนหนึ่ง ผู้ซึ่งจะคอยหยิบยื่นความรัก ความฝัน และแรงบันใจ" ให้แก่คนไข้ผู้กำลังเฝ้ารอสองมือน้อยๆ ของเธอ ผู้เปรียบประดุจดัง "ไนติงเกล"

เขียน 09 Sep 2009 @ 20:06 ()


ความเห็น (0)