อนุทิน #45320

ปรับรูปโฉมใหม่ทันสมัยสวยงาม

อนุโมทนากับทีมงาน


วันนี้ร่วมงานเผาศพคุณยายสีดา โสมณวัตร

อายุ ๘๔ ปี ญาติธรรมเก่าแก่ของ

วัดสวนธรรมร่วมใจซึ่งญาติๆของคุณยายได้จัดขึ้นที่วัด

งานศพเรียบง่าย สงบตามวัฒนธรรมของเรา

งดงามตามศีลธรรม ไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

ไม่มีอบายมุข ใดๆ เป็นงานศพที่มีพิธีกรรมแบบ

พุทธแท้แท้ซึ่งหาได้ยากมากในยุคนี้.. 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)