อนุทิน 45299 - panchatan

panchatan

วันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างพิเศษ หลายคน หลายกลุ่ม เลือกวันนี้

ที่จะทำกิจกรรมสำคัญสำหรับตนเอง สำหรับกลุ่ม

เป็นวันที่เต็มไปด้วยเลข 9  ไล่เรียงกันได้ ตั้งแต่

วินาที นาที ชั่วโมง วัน เดือน และปิดท้่ายด้วยปี คือ ปี 2009

 

สำหรับฉันเองยังพิเศษกว่านั้น เป็นนักศึกษาที่เข้าเรียนธรรมศาสตร์

เมื่อปี พ.ศ. 2499  เรียกกลุ่มของตัวเองว่า น. 99 วันนี้มีนัดไปทำบุญ

ที่วัดพระราม 9  ใกล้ช่อง 9 อสมท. ให้เพื่อนและอาจารย์ที่ล่วงลับไป

แล้ว....

และสำคัญที่สุดอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9...ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ...

ทรงพระเจริญ...

 

 

เขียน 09 Sep 2009 @ 03:40 () แก้ไข 03 Nov 2009 @ 18:28, ()


ความเห็น (0)