อนุทิน 45282 - หมอน้อย

หมอน้อย

8 ก.ย 52  เป็นวันการศึกษานอกโรงเรียน แหล่งเรียนรู้คือ ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ผู้เขียนคนหนึ่งที่ชอบเข้าห้องสมุดมาตลอดสมัยเรียนโรงเรียนประชาบาล ถึงแม้จะมีหนังสือไม่มาก แตก็ชอบอ่าน มาได้อ่านอย่างเต็มที่ก็สมัยเรียนที่วิทยาสัยครูสงขลา หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาปัจจุบัน ซึ่งสร้างเป็นหอสมุดที่ใหญ่มากอยู่ท่ามกลางป่าเสม็ด และห้องสมุดประจำจังหวัด เช่น ห้องสมุดสงขลา ห้องสมุดจังหวัดยะลา ห้องสมุดในวัดเช่นห้องสมุดวัดมกุฏกษัตริยาราม และห้องสมุดที่สวนลุมพินี เป็นต้น

เขียน 08 Sep 2009 @ 21:06 ()


ความเห็น (0)