อนุทิน #45275

คุณเป็นอะไรไม่สำคัญ

สำคัญที่คุณทำอะไร

ถือศีลดีกว่าถือสา

คิดเมตตาดีกว่าคิดพยาบาท

บุญนิยมมีแต่ห่วงใยกัน

ทุนนิยมมีแต่ห่วงใหญ่กัน

เขียน:

ความเห็น (0)