อนุทิน 45275 - เตวิชโช

  ติดต่อ

คุณเป็นอะไรไม่สำคัญ

สำคัญที่คุณทำอะไร

ถือศีลดีกว่าถือสา

คิดเมตตาดีกว่าคิดพยาบาท

บุญนิยมมีแต่ห่วงใยกัน

ทุนนิยมมีแต่ห่วงใหญ่กัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)