อนุทิน 45275 - บุณยกร

บุณยกร

คุณเป็นอะไรไม่สำคัญ

สำคัญที่คุณทำอะไร

ถือศีลดีกว่าถือสา

คิดเมตตาดีกว่าคิดพยาบาท

บุญนิยมมีแต่ห่วงใยกัน

ทุนนิยมมีแต่ห่วงใหญ่กัน

เขียน 08 Sep 2009 @ 19:43 ()


ความเห็น (0)