อนุทิน 45268 - Sasinand

Sasinand

 ช่วงนี้การโอนย้ายแต่งตั้งข้าราชการเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนไม่น้อย ใครเป็นใครเชิญอ่าน
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้โอนและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย ของกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2552 เป็นต้นไป  ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามโผที่เดาๆกันมาก่อนหน้านี้
แต่  อย่าลืม วันพรุ่งนี้( 9 ก.ย.)  รัฐบาลกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน " ๙ ในดวงใจ" เพื่อต้องการให้ทุกหน่วยงานทั่วประเทศร่วมใจถวายพระพร และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมเพรียงกันนั้น

เขียน 08 Sep 2009 @ 18:03 () แก้ไข 08 Sep 2009 @ 19:01, ()


ความเห็น (0)