อนุทิน 45266 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

คิดๆ แล้วแต่ละวันใช้เวลาในการ "เดิน" ระหว่างตึกไม่น้อยทีเดียว รวมๆ แล้วก็หลายกิโล...

เขียน 08 Sep 2009 @ 17:05 ()


ความเห็น (0)