อนุทิน 4526 - ปภังกร Happinesss

การทำดีนั้นไม่ยาก แต่คนส่วนใหญ่นั้นติดอยู่ตรงที่ความ "อยาก" จะทำความดี

ความอยาก อยากเฉย ๆ แต่ไม่ได้ลงมือทำ

หรือไม่ก็ติดอยู่ตรงที่ความคิด โดยเฉพาะสังคมแบบประชาธิปไตยในทุกวันนี้

เมื่อคนส่วนใหญ่ในสังคมทำชั่ว ทำชั่วกันจนเป็นประชาธิปไตย ไหนเลยเราจะแหกมติสังคมไปทำความดีนั้น ถ้าตบะเราไม่แข็งพอ เราก็จะทำชั่ว "ตามน้ำ" ไปกับเขา

เขียน 10 May 2008 @ 13:59 ()


ความเห็น (0)