อนุทิน 4525 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ขึ้นชื่อว่าบัณฑิตแล้วย่อมไม่ทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง

ทำดี ถึงไม่มีใครเห็น แต่ใจเราเห็น ฉันใด การทำกรรมชั่วนั้น ถึงไม่มีใครเห็น แต่ใจเราก็เห็น ฉันใดก็ฉันนั้น

เราจึงควรสร้างและประกอบ "กรรมดี" เพื่อให้มีและสั่งสมไว้ในใจของเราตลอดทุกลมหายใจ

  เขียน:  

ความเห็น (0)