อนุทิน 45240 - นายธนสรณ์ ชื่นชัยแสงสุริยา

  ติดต่อ

สอน 8 ก.ย.52

ป.5/2 วิทยาศาสตร์ เปลี่ยนคาบมา สอบสังคม เรื่อง หน้าที่พลเมือง 20 คะแนน

ป.6/1 6/2 วิทยาศาสตร์  ชมวิดิทัศน์และบันทึกการเรียนรู้ ชม คิด ชีวิต สัตว์ ในหัวข้อ การปรับตัวของปลา และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต

  เขียน:  

ความเห็น (0)