อนุทิน 45240 - นายธนสรณ์ ชื่นชัยแสงสุริยา

สอน 8 ก.ย.52

ป.5/2 วิทยาศาสตร์ เปลี่ยนคาบมา สอบสังคม เรื่อง หน้าที่พลเมือง 20 คะแนน

ป.6/1 6/2 วิทยาศาสตร์  ชมวิดิทัศน์และบันทึกการเรียนรู้ ชม คิด ชีวิต สัตว์ ในหัวข้อ การปรับตัวของปลา และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต

เขียน 08 Sep 2009 @ 11:02 ()


ความเห็น (0)