อนุทิน 45199 - บุณยกร

บุณยกร

วันนี้ได้สมัครติดตามการบริหารราชการแผ่นดิน

ของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศไทย

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วม

ขออนุโมทนาสาธุไว้ ณ.ที่นี้ด้วย

คลิกทีนี่http://www.pm.go.th/use

เขียน 07 Sep 2009 @ 21:59 ()


ความเห็น (0)