อนุทิน 45199 - เตวิชโช

  ติดต่อ

วันนี้ได้สมัครติดตามการบริหารราชการแผ่นดิน

ของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศไทย

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วม

ขออนุโมทนาสาธุไว้ ณ.ที่นี้ด้วย

คลิกทีนี่http://www.pm.go.th/use

  เขียน:  

ความเห็น (0)