อนุทิน 45186 - ธรรมหรรษา

ธรรมหรรษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทั้งๆ ที่ความรักเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสวยงาม ความรักเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง "หัวใจ" ของมวลมนุษย์ให้อยู่ร่วมงานอย่างมีความสุข แต่เหตุไฉน? ใยมนุษย์ผู้เฝ้าถวิลหาคู่รักจึงเลิกรา และทุกข์ทรมาน หรืออาจจะเป็นเพราะ ๑. ขาดความซื่อตรง (สัจจะ) ๒. ขาดความจงรัก (เมตตากรุณา) ๓. ขาดความหนักแน่น (ทมะ) เพราะ ๓ อย่างดังกล่าวจึงนำไปสู่การเปิดพื้นที่ของ "บาดแผลทางใจ" ๑. ไม่ยินดีและเต็มใจที่จะฟังอย่างมีสติ (Mindfull Listening) ๒. ขาดความไว้วางใจในคู่ครองของตัวเอง (Mistrust)  ๓. ความสัมพันธ์ (Relationship)ที่เหินทาง และแยกทาง (Withdrawal)

เขียน 07 Sep 2009 @ 17:18 ()


ความเห็น (0)