อนุทิน 45144 - Ka-Poom

Ka-Poom

เป็นความภูมิใจที่ข้าพเจ้าได้กลับไปทดแทนพระคุณโรงเรียนเดิม อันเป็นรากเหง้าบ่มเพาะการเรียนในระบบให้กับข้าพเจ้า จำได้ว่าสมัยเมื่อเด็กๆ นั้นวิ่งตามแม่ไป หรืออาจจะเรียกได้ว่าแม่เรานั้นหอบหิ้วเราไปด้วยตั้งแต่จำความได้ ชีวิตของเราจึงค่อยข้างคลุกคลีกับโรงเรียนนี้ และผูกพันกับโรงเรียนนี้...

ต้นกล้าแห่งอนาคต » กลับสู่โรงเรียนเดิม...สมัยประถม

 

เขียน 06 Sep 2009 @ 17:37 ()


ความเห็น (0)