อนุทิน 45135 - เทียนขาว

เทียนขาว

10 ก.ค.52 เปิดการอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพวันแรกที่ห้องประชุม รพ.ขุขันธ์(เก่า) 14 ก.ค.52  ศึกษาดูงานครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้าน สอ.ครรชิต เทศขันธ์  บ้านโสน 17 ก.ค.52 ศึกษาดูงานที่บ้านตาอุด ต.ตาอุด  23 ก.ค.52 ทำล้างยาล้างจานและน้ำหมักชีวภาพ ที่ รพ.ขุขันธ์(เก่า) 28 ก.ค.52  ศึกษาดูงานการเพาะยางนา  ไร่นาสวนผสมที่ห้วยสำราญ 31 ก.ค.52  เยี่ยมบ้าน นศ.ต้นกล้า 3 หลัง 3 ส.ค.52   เยี่ยมบ้านนักศึกษา 6 หลัง 17 สิงหาคม 52 พานักศึกษาต้นกล้าอาชีพ  ไปศึกษาดูงานที่บ้านรงระ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่  จ.ศรีสะเกษ   หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ซื้อผ้าห่มไหมพรมมาฝากปู่ด้วยนะคะ ทุกจุดที่พาดูงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ย้ำว่า เป็นจริงได้ 23 สิงหาคม 52  นักศึกษานำเสนอผลงาน บันทึกต้นกล้า สิ่งที่ได้จากการเป็นนักศึกษาต้นกล้าอาชีพ ตั้งกลุ่ม วิสาหกิจต้นกล้าขุขันธ์ รุ่น 1งบ 4,200 บาท 30 สิงหาคม 52 มอบใบรับรองจากจุดฝึกอบรม โดยหมอเด่นและหมอปุ้ม แจ้งยื่นเอกสาร 1 ก.ย.52 ที่ อำเภอขุขันธ์ทุกคน

เขียน 06 Sep 2009 @ 15:59 () แก้ไข 06 Sep 2009 @ 16:39, ()


ความเห็น (0)