อนุทิน 45135 - เทียนขาว

เทียนขาว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

10 ก.ค.52 เปิดการอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพวันแรกที่ห้องประชุม รพ.ขุขันธ์(เก่า) 14 ก.ค.52  ศึกษาดูงานครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้าน สอ.ครรชิต เทศขันธ์  บ้านโสน 17 ก.ค.52 ศึกษาดูงานที่บ้านตาอุด ต.ตาอุด  23 ก.ค.52 ทำล้างยาล้างจานและน้ำหมักชีวภาพ ที่ รพ.ขุขันธ์(เก่า) 28 ก.ค.52  ศึกษาดูงานการเพาะยางนา  ไร่นาสวนผสมที่ห้วยสำราญ 31 ก.ค.52  เยี่ยมบ้าน นศ.ต้นกล้า 3 หลัง 3 ส.ค.52   เยี่ยมบ้านนักศึกษา 6 หลัง 17 สิงหาคม 52 พานักศึกษาต้นกล้าอาชีพ  ไปศึกษาดูงานที่บ้านรงระ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่  จ.ศรีสะเกษ   หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ซื้อผ้าห่มไหมพรมมาฝากปู่ด้วยนะคะ ทุกจุดที่พาดูงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ย้ำว่า เป็นจริงได้ 23 สิงหาคม 52  นักศึกษานำเสนอผลงาน บันทึกต้นกล้า สิ่งที่ได้จากการเป็นนักศึกษาต้นกล้าอาชีพ ตั้งกลุ่ม วิสาหกิจต้นกล้าขุขันธ์ รุ่น 1งบ 4,200 บาท 30 สิงหาคม 52 มอบใบรับรองจากจุดฝึกอบรม โดยหมอเด่นและหมอปุ้ม แจ้งยื่นเอกสาร 1 ก.ย.52 ที่ อำเภอขุขันธ์ทุกคน

เขียน 06 Sep 2009 @ 15:59 () แก้ไข 06 Sep 2009 @ 16:39, ()


ความเห็น (0)