อนุทิน 45128 - Sasinand

  ติดต่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบล ประมาณ 10,000 แห่ง
แม้ว่าโครงการรักษาฟรีจะมีความครอบคลุมไปถึงพี่น้องประชาชนเกือบ ทุกคนแล้ว แต่ประชาชนจำนวนมากยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทาง การสูญเสียโอกาสและเวลาที่ต้องเสียไปในการเดินทางมาเข้าคิวมารออยู่ตามโรง พยาบาลต่าง ๆ ทำให้เห็นคิวที่ยาว เห็นผู้ป่วยที่ต้องนอนอยู่ตามระเบียง
ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ได้มีการพัฒนาการทำงานเชิงรุกโดยมี อสม. ดึงภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยรัฐบาลได้จัดค่าตอบแทนให้ อสม. เพื่อเป็นการเสริมขวัญกำลังใจและความเข้มแข็งของระบบนี้ด้ว

  เขียน:  

ความเห็น (0)