อนุทิน 45126 - wwibul

wwibul

เว็บ http://www.sciencedaily.com ออกแบบการวางตำแหน่งข่าวบนแต่ละหน้าได้น่าอ่าน

ที่น่าสนใจมาก คือการมีหมวดหมู่ย่อยของข่าวให้คลิกได้อยู่ข้างข่าว ซึ่งน่าสนใจปรับใช้กับเว็บด้าน KM ทั่วไป

เขียน 06 Sep 2009 @ 12:05 ()


ความเห็น (0)