อนุทิน 45124 - สิทธิรักษ์

  ติดต่อ

  • อตฺตา หิ อตฺตโน คติ
  • ตนแล เป็นแนวทาง แห่งตน
  • ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ
  • บรรดามนุษย์ทั้งหลาย ผู้ที่ฝึกตนได้ ประเสริฐที่สุด
  เขียน:  

ความเห็น (0)