อนุทิน 45124 - สิทธิรักษ์

สิทธิรักษ์
  • อตฺตา หิ อตฺตโน คติ
  • ตนแล เป็นแนวทาง แห่งตน
  • ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ
  • บรรดามนุษย์ทั้งหลาย ผู้ที่ฝึกตนได้ ประเสริฐที่สุด
เขียน 06 Sep 2009 @ 11:41 ()


ความเห็น (0)