อนุทิน 45107 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

สรุปงานที่ผ่านมาแบบ "คลื่นสึนามิ" ที่ได้ทำแล้ว รวม ๗ งาน

๑.ประเมินครูภาษาไทยทุกคนของสพท.เชียงใหม่ เขต ๑ ห้าร้อยกว่าคน(รอสรุปเป็นรูปเล่ม)

๒.ประเมินความสามารถของนักเรียน ม.๓ ด้านการอ่าน ๘,๐๐๐ กว่าคน(กำลังวิเคราะห์ข้อมูล)

๓.จัดอบรมครูระดับม.ต้นและนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทั้งหมด (๒๗ โรงเรียน ๆ ละ ๔ คน ครู ๑ นักเรียน ม.๑-๓ ชั้นละ ๑ คน)  เรื่องการสอนเขียนบทร้อยกรอง โดยสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์

๔.จัดอบรมครูภาษาไทยชั้น ป.๑ เรื่องวิธิการสอนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  ๑๑๐ คน จาก ๙๐ โรงเรียน โดยผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ

ขอ ๕-๗ ต่อบันทึกถัดไป

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)