อนุทิน 45092 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

คนที่อยู่ใน "โลกเงียบ (หูหนวก)" เขา "สงบ" ไหม...?
คนที่อยู่ใน "โลกมืด (ตาบอด)" เขา "สงบ" หรือเปล่า...?
คนที่ลิ้นหมดรสชาด เขาตัดกิเลสจากรสอย่างหมดจดหรือไม่...?

ความเงียบนั้นเป็นการปิดการรับสัมผัสจากภายนอก
แต่ความสงบนั้นคือการปิดที่จิตใจ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)