อนุทิน #45087

ล่าสุด...President Obama, decrying the fact that millions of Americans do not have enough savings to cover their retirement.
How about Thai people? ประธานาธิบดี ประกาศสนับสนุนให้ประชาชนอเมริกันออมเงินเตรียมพร้อมเพื่อวัยเกษียณ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)