อนุทิน 45087 - Sasinand

Sasinand

ล่าสุด...President Obama, decrying the fact that millions of Americans do not have enough savings to cover their retirement.
How about Thai people? ประธานาธิบดี ประกาศสนับสนุนให้ประชาชนอเมริกันออมเงินเตรียมพร้อมเพื่อวัยเกษียณ

เขียน 05 Sep 2009 @ 21:46 () แก้ไข 05 Sep 2009 @ 22:04, ()


ความเห็น (0)